Krok SIÓDMY

(materiał dodatkowy do ósmej lekcji)

Uwaga: te treści są publicznie dostępne, jednak są to materiały dodatkowe przygotowane dla bardzo konkretnej grupy odbiorców i nie stą w żadnym stopniu próbą zaproponowania jakiegoś standardu "kursu dla początkujących" lub tp.

TEMATYKA ZAJĘĆ

Jak łączyć wszystko ze wszystkim (co już znamy)?

DO OBEJRZENIA

Niebawem