Krok CZWARTY

(materiał dodatkowy do czwartej lekcji)

Uwaga: te treści są publicznie dostępne, jednak są to materiały dodatkowe przygotowane dla bardzo konkretnej grupy odbiorców i nie stą w żadnym stopniu próbą zaproponowania jakiegoś standardu "kursu dla początkujących" lub tp.

DO PRZECZYTANIA

Możesz przejrzeć ponownie miniporadnik z "Kroku pierwszego" (Idę na pierwszą milongę), jednak może już czas przeczytać pełną wersję rozdziału:

Jeżeli dotąd nie była/eś nigdy na milondze, koniecznie to zaplanuj  (nawet, jeżeli nie planujesz zatańczyć!).

DO SŁUCHANIA

Na milondze gra się (głównie lub wyłącznie) trzy gatunki muzyczne: tanga, tangowalce i milongi. Muzyka zwykle jest zestawiana zgodnie z klasycznym schematem 4T.4T.3V.4T.4T.3M. (4T = cztery tanga, 3V = trzy tangowalce, 3M = trzy milongi, kropka = cortina). Czasem, na specyficznych milongach stosuje się standard 3T.3T.3V.3T.3T.3M.

DO OBEJRZENIA

Milonga jest tańcem, którego trzeba się oddzielnie nauczyć (nie będzie trudno, bo przyda się wiele z tego, co umiesz z tanga, jednak różnice w prowadzeniu i podążaniu są zbyt głębokie, żeby móc ją na milondze zatańczyć bazując na samym tangu). 

:-)