Rozdział 6: organizuję lub prowadzę milongę

Na niniejszej podstronie znajdziesz tylko materiały dodatkowe do Rozdziału 6.

Cały przewodnik Tango - Twoja pasja jest stale dostępny pod adresem:

etaniec.org/przewodnik  i  PRZEWODNIK.ETANIEC.ORG

Zobacz wywiad z Alberto Podestą (zm. 2015), legendarnym śpiewakiem tanga Złotej Ery. To nie tylko okazja kontaktu z żywą legendą. Podestá opisuje m. in. jak wtedy wyglądały milongi (od 6'19"). Polecam dla nabrania dystansu do pojęcia tradycji

Powyżej: 19-letni (!) Podestá śpiewa słynne Percal (orkiestra: Miguel Caló, 1943).

Powyżej: 18-letni Alberto Podestá śpiewa No Está (orkiestra: Carlos di Sarli, 1942)