Cały przewodnik Tango - Twoja pasja jest stale dostępny pod adresem:

etaniec.org/przewodnik  i  PRZEWODNIK.ETANIEC.ORG

Na niniejszej podstronie znajdziesz tylko informacje ogólne o Przewodniku.

Przewodnik jest w stałym rozwoju, jednak jego ważne rozdziały (2, 3, 5, 6, 7) są gotowe. Rozdziały (2, 3 i 5) zostały też złożone i udostępnione oddzielnie, jako odrębne miniprzewodniki. Są dzięki temu gotowe do czytania jako mini-e-booki lub do wydrukowania. Zrobiłem to z myślą o zaproponowaniu nowym adeptom tanga zwartych źródeł informacji pomocnych na pierwszych milongach oraz przy osłuchiwaniu się z muzyką.

Tutorial powstaje sukcesywnie, w kolejności najważniejszych potrzeb. Jest dostępny na otwartej licencji (CC BY-SA 4.0). Zapraszam do dzielenia się uwagami i pomysłami. Mój czas jest ograniczony, jednak każdy może wpłynąć na lepszy kształt Przewodnika: pomysły i dobre rady przyjmę od każdego z radością. Korektę błędów i inną pomoc też.

Kontakt - patrz: lechoslaw.etaniec.org

Rozdział 1. Zawiera informacje o strukturze i treści Przewodnika, o użytych w nim oznaczeniach oraz o autorze i przewidywanych adresatach.