Rozdział 2: TANGO JAKO TANIEC

Skrótowy adres niniejszej podstrony: taniec.etaniec.org . Możesz stąd pobrać oddzielną edycję PDF Rozdziału 2 (PDF). Znajdziesz tu także materiały dodatkowe online - ilustracje wideo (p. niżej) do Rozdziału 2.

Cały przewodnik Tango - Twoja nowa pasja jest stale dostępny pod adresem:

etaniec.org/przewodnik i PRZEWODNIK.ETANIEC.ORG

Rozdział 2

do oddzielnego pobrania:

Tango jako taniec

Wersja zamrożona 2018.08.19. Format PDF, 8 stron.

Tango argentyńskie (ang.: argentine tango, hiszp.: tango). Taniec (i rodzaj muzyki) zapoczątkowany w Argentynie i Urugwaju na przełomie XIX i XX w., w 2009 r. wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, który odzyskał popularność w Argentynie po upadku junty w latach 80-tych XX w., zaś w Polsce po 1999 r.Właśnie to tango jest tańczone na pięciu kontynentach na milongach (patrz Rozdział 5), przez unikalne środowisko tangueros. To tango jest przedmiotem niniejszego Przewodnika. Zajmujemy się tu także innymi tańcami tańczonymi na milongach, jak tango vals, tango nuevo, milonga etc.

zOBACZ PONIŻEJ Ilustracje wideo do Rozdziału 2:

Styl tanga najpowszechniejszy na milongach, zaś obowiązkowy na niektórych innych rodzajach spotkań tangowych (tzw. encuentro milonguero).
Styl tanga rozpowszechniony liczniej na pokazach.
Taniec tańczony na wszystkich milongach (zwykle co szósta tanda).
Taniec tańczony na milongach (zwykle zamiast jednej tandy milong).
Taniec tańczony na wszystkich milongach (zwykle co szósta tanda).
Wczesna forma tanga grana na milongach (przez większość tancerzy tańczona jak tango).
Argentyńskie tańce ludowe, przede wszystkim chacarera, bywają tańczone podczas dużych wydarzeń tangowych.
Pokazy dla tzw "szerokiej publicznosci (nietangowej), telewizja, widowiska taneczne etc. Stylizacje choreograficzne inspirowane tangiem (ale w wyobraźni masowego odbiorcy kojarzone z tangiem).
Nie jest przedmiotem tego przewodnika zupełnie odrębny taniec, tango międzynarodowe (ang.: ballroom tango) zaliczany do tańców standardowych. Został on tylko opracowany w inspiracji tangiem argentyńskim, niemniej w Polsce to on bywa nazywany w skrócie "tangiem" (a przez niektórych z rozpędu "tangiem argentyńskim"), co jest źródem licznych nieporozumień osób spoza kultury tanga.

C.d.n. (inne tańce i style tanga tańczone na milongach, w tym: candombe etc.).

Jak pobierać pliki?

Po kliknięciu w link dokument powinien się otworzyć w oknie jak na Rys. obok. Kliknij strzałkę w dół (Download, na rysunku obok otoczona czerwoną ramką).