INNE POLECANE ŹRÓDŁA

Tłumaczenia i opracowania własne oraz wybór źródeł zewnętrznych: Lechosław Hojnacki

PORTALE TEMATYCZNE I INNE SERWISY ONLINE

  • www.piazzolla.org [ANG] (Muzyka, wideo, info. W tym. np. 200 wersji "Adios Nonino")

  • tangostudent.blogspot.com [ANG] (Lekcje online: podsumowania ponad stu lekcji; każde wideo uzupełnione o opisy słowne i tekstowe autora. Serwis edukacyjny Homera Ladasa, znakomitego nauczyciela tanga)