TEKSTY O TANGU NUEVO

Tłumaczenia i opracowania własne oraz wybór źródeł zewnętrznych: Lechosław Hojnacki

Oryginał: "The Rise of Neotango", pierwotne źródło: www.neotango.com. Autorka: Sharna Fabiano, www.sharnafabiano.com . Tłumaczenie: Lechosław Hojnacki.

Oryginał: "The need for NeoTango". Autor: Steve Morrall. Tłumaczenie: Lechosław Hojnacki.

Opracował Lechosław Hojnacki

Oryginał: "New tango trades cheek to cheek for hot, fast moves". Autorka: Kim-Mai Cutler. Tłumaczenie: Lechosław Hojnacki.